به همراه چگونه برای شما بهترین مسیر را رزرو می‌کند؟

۰۹۱۲

شماره خود را ثبت کنید

Asset 31

مسیر مورد نظرتان را انتخاب کنید

برنامه حرکت را انتخاب کنید

بلیط را رزرو کنید

فواید

با آرامش به خودرو می رسید
در این ترافیک زیاد با آرامش مسیر خود را بپیمایید
صرفه جویی اقتصادی می کند و باعث حضور کمتر افراد و خودروهای شخصی می شود
یک تیم جوان و پر انرژی همراه شما هستند

اگر مسیر مورد نظر خود را نیافتید!

ثبت محل سکونت

آدرس محدوده سکونت خود را ثبت میکنید

ثبت محل کار

آدرس محدوده کار خود را ثبت میکنید

ثبت زمان

زمان رفت و آمد خود را ثبت می کنید

و در آخر

بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک می کنید، و مسیر شما ثبت می شود!

مسیر جدید پیشنهاد کنید