به‌همراه شو

آدرس خانه

آدرس محل کار

بیشترین تردد شما چه زمانی است؟

با چه وسیله‌ای به محل کار می‌روید؟

اطلاعات شما

سرویس هوشمند برای مسافرین پرتردد
مسیر روزانه خود را در بهمراه بیابید و آن را رزرو کنید

ما میخواهیم مسیر شما را داشته باشیم تا بتوانیم سرویس مسیر شما را راه اندازی کنیم.

محدوده خانه و محل‌کار خودت رو مشخص کن.
تا برات نزدیکترین سرویس رو راه‌اندازی کنیم.

لطفا شماره همراه را با عدد صفر شروع کنید ------ نمونه: ۰۹۱۲
می‌توانید محدوده خانه خود را ثبت نمایید.
می‌توانید محدوده خانه خود را ثبت نمایید.
می‌توانید محدوده محل کار خود را ثبت نمایید.
می‌توانید محدوده محل کار خود را ثبت نمایید.
زمان رسیدن به محل کار
زمان برگشت از محل کار
می‌توانید سوال ها را جواب ندهید

آیا علاقه‌مند به استفاده از بهمراه هستید؟

در صورتیکه برای مسیر شما سرویس در نظر گرفته شود از چه طریقی به شما اطلاع رسانی شود؟

درحال حاضر برای رسیدن به محل کار چقدر هزینه می‌کنید؟

موفق باشید