به‌همراه

ســرویــس هــوشـــمـــنـــد
سفرهای همزمان گروهی

به‌همراه، سرویس هوشمند اشتراکی برای سفرهای درون شهری است. برای استفاده از این سرویس مسیر مناسب خود را جستجو نمایید و بلیط‌تان را برای روز و ساعت مورد نظر، خریداری کنید. پس از آن در ایستگاه حاضر شوید و بدون معطلی به سوی مقصدتان حرکت کنید. به‌همراه، مسیرهای متنوعی را در سطح شهر تهران فعال نموده است. در صورتیکه مسیرهای موجود برای شما مناسب نبودند می‌توانید در بخش پیشنهاد مسیر، مبدا و مقصد روزانه‌ی خود را ثبت نمایید. در این سرویس، با استفاده از ظرفیت ناوگان انبوه‌بر تلاش می‌کنیم تا هزینه سفر را برای شما کاهش بدهیم و در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوا گامی موثر را به‌همراه هم برداریم.

Asset 2

به‌همراه سفرهای همزمان گروهی

ویژگی‌های به‌همراه

هزینه کمتر

دسترسی بهتر

کاهش زمان سفر

کاهش آلودگی هوا

رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی

برنامه‌ریزی سفر

همکاران ما

test push 14020821