بنر اتوبوس و ون

با تشکر از انتخاب به‌همراه

سرویس هوشمند

سفرهای همزمانِ گروهی


نسخه وب پیشنهاد مسیر
دریافت برنامه دریافت از بازار

به همراه چیست؟

با استفاده از به همراه با برنامه سفر کنید
سفرهای خود (شغلی، تحصیلی، خرید و ...) را از قبل رزرو کنید و بدون معطلی و با کمترین زمان به مقصد برسید

نمایش نقشه در اپ موبایل به‌همراه

به‌همراه چگونه کار می کند

مسیرها در نرم افزار به‌همراه
لیست مسیرها و انتخاب مسیر

کاربر لیست مسیرها را مشاهده میکند و
از میان آنها مناسب ترین مسیر را انتخاب میکند.
برنامه حرکت در نرم افزار به‌همراه
لیست برنامه های حرکت
پس از انتخاب مسیر، لیست برنامه های حرکت آن مسیر مشخص می شود.
در صورتیکه زمان مناسب را یافتید آن را به سبد خرید خود اضافه کنید.
سبد خرید در نرم افزار به‌همراه
سبد خرید
وارد سبد خرید شوید و لیست برناهه های حرکت که انتخاب کردید را مشاهده نمایید.
با انتخاب گزینه ی پرداخت وارد درگاه پرداخت شوید.
پرداخت در نرم افزار به‌همراه
پرداخت
پرداخت را از طریق کارت های بانکی عضو شتاب انجام دهید.
نمایش بلیط در نرم افزار به‌همراه
بلیط صادر شده
بلیط آماده است و میتوانید با نمایش آن به راننده سوار خودرو بشوید